Standardul EN 1143-2 specifică cerințele și metodele de încercare pentru sistemele de depozitare și clasifică sistemele în funcție de rezistența lor la efracție și rezistența la furtul depozitelor. Prezentul standard european cuprinde două tipuri de sisteme de depozit:

  • seifuri de noapte care oferă servicii de depozitare pentru clienții instituțiilor financiare fără a oferi acces la conținutul seifului de noapte.
  • seifuri pentru depozite care permit personalului unei companii să plaseze bani sau obiecte de valoare în custodie sigură fără a da acces la conținutul seifului pentru depozit.

Condiția de instalare a seifului conform acestui standard este ca funcțiile de depozit să fie instalate în incinta companiei și să fie de unică folosință numai pentru personalul companiei.

Părțile unui sistem de depozit sunt o unitate de primire, o unitate de intrare și, în unele cazuri, un jgheab. Standardul include cerințe de proiectare pentru sistemele de depozit controlate de controlere programabile și pentru software-ul pentru acestea.

Testarea hardware-ului controlerului este limitată la atacurile mecanice sau electromecanice ale motoarelor electrice, senzorilor, bobinelor și dispozitivelor similare; dar testarea software-ului ca încercări de a influența software-ul controlerului sau hardware-ul controlerului nu face parte din acest standard.

Sistemele de depozit pot avea dispozitive pentru funcții precum identificarea utilizatorului și/sau numărarea și înregistrarea banilor. Testele și cerințele pentru clasificarea unor astfel de funcții nu sunt incluse. Acest standard nu acoperă protecția persoanelor care utilizează sistemul de depozit sau prevenirea fraudelor comise de operatorii sistemului de depozit.